Запис Детальніше

Вплив вини, сорому та докорів сумління на розвиток совісті в юнацькому віці

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Молчанова, О.М.
 
Date 2012-10-21T00:33:50Z
2012-10-21T00:33:50Z
2011
 
Identifier Молчанова О.М. Вплив вини, сорому та докорів сумління на розвиток совісті в юнацькому віці / О.М. Молчанова / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 5 : збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 44-52
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/1518
 
Description У статті проаналізовано проблему впливу вини, сорому та докорів сумління на розвиток совісті. Подано теоретико – аналітичний огляд основних підходів до їх вивчення та результати дослідження переживання нижчих
моральних почуттів у сучасного юнацтва, їх вплив на розвиток совісті.
The problem of the fault, shame and remorses to development of conscience has
been analised in the article. Teoretic-analitical reyiew of basis approacher for fheir
research and results of study feeling low moral senses in contemporary young people,
their influence to development of conscience has been represented.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject вина
сором
докори сумління
совість
моральна самосвідомість
моральний розвиток
fault
shame
remorses of conscience
moral selfconciousness
moral development
159.922.7:17.024.1
 
Title Вплив вини, сорому та докорів сумління на розвиток совісті в юнацькому віці
 
Type Article