Запис Детальніше

Дослідження психологічних механізмів саморозкриття майбутніх психологів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Доріченко, В.А.
 
Date 2012-10-21T00:41:52Z
2012-10-21T00:41:52Z
2011
 
Identifier Доріченко В.А. Дослідження психологічних механізмів саморозкриття майбутніх психологів / В.А. Доріченко / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 5 : збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 62-72
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/1520
 
Description У статті аналізується дослідження психологічних механізмів саморозкриття у студентів – майбутніх психологів та розкриваються особливості їх прояву у студентів різних курсів.
Maintenance idea of psychological mechanisms of self-disclosure and result research it for future psychologists.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject саморозкриття
комунікативна компетентність
самоприйняття
self-disclosure
self-receive
communicate competence
159.923.2(043.3)
 
Title Дослідження психологічних механізмів саморозкриття майбутніх психологів
 
Type Article