Запис Детальніше

Психологічні особливості дослідження саморегуляції як чинника подолання негативних психічних станів у студентському віці

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Гула, Н.В.
 
Date 2012-10-21T00:49:49Z
2012-10-21T00:49:49Z
2011
 
Identifier Гула Н.В. Психологічні особливості дослідження саморегуляції як чинника подолання негативних психічних станів у студентському віці / Н.В. Гула / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 5 : збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 81-90
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/1522
 
Description Проаналізовано психологічні особливості дослідження саморегуляції особистості та узагальнено поняття негативних психічних станів у студентському віці.
The psychological features of research of self-regulation of personality and generalized concept of negative mental conditions are analysed in student age.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject саморегуляція
негативні психічні стани
студент
самовиховання
емоційні стани
self-regulation
negative mental conditions
student
self-education
emotional states
159.922.8:159.942
 
Title Психологічні особливості дослідження саморегуляції як чинника подолання негативних психічних станів у студентському віці
 
Type Article