Запис Детальніше

Консультативна допомога особистості з питань сексуального характеру

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Кашпур, Ю.М.
 
Date 2012-10-21T11:27:23Z
2012-10-21T11:27:23Z
2011
 
Identifier Кашпур Ю.М. Консультативна допомога особистості з питань сексуального характеру / Ю.М. Кашпур / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 5 : збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 90-98
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/1523
 
Description У статті окреслено поняття норми сексуальності, проілюстровано зміст
найбільш розповсюджених хибних диспозицій про сексуальну сферу особистості, визначено ряд принципів, яких слід дотримуватись психологу в процесі роботи з сексуальною проблематикою клієнтів, надано основні рекомендації для проведення відвертої бесіди з підлітками та юнаками.
The concept of norm of sex appeal is outlined in the article, maintenance of the most widespread erroneous dispositions is illustrated about the sexual sphere of
personality, the row of principles which it is necessary to adhere to the psychologist
in the process of work with sexual sphere of clients is certain, basic recommendations
are given on realization of frank conversation with teenagers and youths.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject норми сексуальності
сексуальна сфера
norm of sex
sexual sphere
159.923:2
 
Title Консультативна допомога особистості з питань сексуального характеру
 
Type Article