Запис Детальніше

Пережите дитиною насильство як проблема дослідження вікової та практичної психології

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Синиця, О.В.
 
Date 2012-10-21T11:51:55Z
2012-10-21T11:51:55Z
2011
 
Identifier Синиця О.В. Пережите дитиною насильство як проблема дослідження вікової та практичної психології / О.В. Синиця / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 5 : збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 117-124
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/1526
 
Description Висвітлено види насильства, які зазнають діти. Окреслено особливості розвитку дітей, які пережили насильство по відношенню до себе. А також акцентовано увагу на необхідності розширення кола знань і умінь, якими мають володіти майбутні практичні психологи.
The known types of violence that children suffer. Especially as the children who
experienced violence against themselves. Also emphasized the need for expansion of
knowledge and skills, which should have future practical psychologists.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject види
наслідки насильства над дітьми
робота з випадком насильства
species
the consequences of violence against children
working with violence
159.922.73:343.226
 
Title Пережите дитиною насильство як проблема дослідження вікової та практичної психології
 
Type Article