Запис Детальніше

Вплив гендерних стереотипів на розвиток конфліктної компетентності в юнацькому віці

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Рябкіна, О.К.
 
Date 2012-10-21T12:00:05Z
2012-10-21T12:00:05Z
2011
 
Identifier Рябкіна О.К. Вплив гендерних стереотипів на розвиток конфліктної компетентності в юнацькому віці / О.К. Рябкіна / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 5 : збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 135-144
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/1528
 
Description Стаття присвячена теоретичному дослідженню впливу гендерних стереотипів на формування та соціалізацію особистості юнацького віку,
психологічних особливостей конфліктів в юнацькому віці. Водночас, визначається поняття конфліктної компетентності як механізму подолання конфліктів в юнацькому віці.
The article is devoted theoretical research of influence of gendernikh stereotypes on forming and socialization of personality of youth age, psychological features of conflicts, in youth age. At the same time, the concept of conflict competence is determined as to the mechanism of overcoming of conflicts in youth age.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject гендер
гендерні стереотипи
конфлікт
конфліктна компетентність
gender
gender stereotypes
conflict
conflict competence
378.015.3:159.964.21(043.3)
 
Title Вплив гендерних стереотипів на розвиток конфліктної компетентності в юнацькому віці
 
Type Article