Запис Детальніше

Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Скубашевська, Ольга Станіславівна
 
Date 2011-10-05T14:08:09Z
2011-10-05T14:08:09Z
2010
 
Identifier Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10 / О.С. Скубашевська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 31 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/62
 
Description Розкрито сутність інноваційного розвитку освіти як соціокультурного феномену за умов становлення інформаційного суспільства в Україні. Проаналізовано роль інформаційних технологій у процесі інноваційного розвитку освіти. Доведено, що впровадження інформаційних освітніх технологій є одним з основних чинників становлення та розвитку суспільства знань. Обгрунтовано теоретичні засади впровадження інноваційних освітніх технологій, якими є висока інформаційна культура особистості, що базується на загальнолюдських цінностях та адекватній новому суспільству моделі морального виховання його членів. Зазначено, що використання інформаційних освітніх технологій базується на особистісно-орієнтованому підході до процесу навчання, відмові від раціоцентризму, розвитку креативного потенціалу особистості, вільному вираженні нею власних поглядів і переконань, емоцій і почуттів. Розкрито об'єктивну обумовленість і потребу інформатизації освіти як єдиного засобу передачі інформації, інтенсифікації навчально-виховного процесу, нарощування обсягу знань, підвищення дієвості контролю, успішності учнів і студентів, розширення інтелектуальних можливостей учасників навчально-виховного процесу, розширення міри свободи особистості.
The essence of innovative development in education is examined in the dissertation as a sociocultural phenomenon in terms of formation of information society in Ukraine. The dissertation provides the analysis of the role played by information technologies in the process of innovative development of education. The introduction of educational information technologies is proved to be one of the main factors of formation and development of the knowledge society.
The main principle of implementation of innovative educational technologies is first of all high personal information culture based on values common to all mankind and on the model of moral upbringing adequate to the new society. The author stresses that the use of information technologies in education is founded on personalisation of education, refusal of ratiocenterism, development of a creative potential in a personality, free personal self-expression.
Objective conditions and need for informatization of education are outlined in the thesis. Informatization in education is presented as the only means of information transfer, intensification of educational process, growth of knowledge volume, increase in efficiency of students success control, expansion of intellectual horizons of educational process participants, expansion of personal freedom.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject особистість
становлення
інноваційна освіта
інформаційне суспільство
інформаційні технології
педагогічний дискурс
мовні стратегії
економіка знань
personality
formation
innovative education
information society
information technologies
pedagogical discourse
language strategies
knowledge economy
316.752
 
Title Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні
 
Type Other