Запис Детальніше

Формування ідеології та культури українського підприємця в період утвердження ринкових відносин

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Касьянов, Дмитро Володимирович
 
Date 2011-10-06T11:07:11Z
2011-10-06T11:07:11Z
2010
 
Identifier Формування ідеології та культури українського підприємця в період утвердження ринкових відносин: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Д.В. Касьянов; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 18 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/65
 
Description Проведено соціально-філософський аналіз формування та розвитку ідеології та культури підприємця в Україні у період утвердження ринкових відносин. Розкрито сутність підприємництва як способу організації виробництва, здійснення господарської діяльності. Визначено джерела зародження ринкових відносин в Україні, виявлено історичні та соціальні фактори, які обумовлюють становлення та розвиток особистісних ідеологем і культурологічних пріоритетів підприємців. Доведено, що поряд з позитивними морально-етичними характеристиками нерідко формуються суперечливі та навіть негативні якості особистості, наприклад, надмірне прагнення до влади й орієнтація на швидке збагачення. Розроблено оригінальну модель управління процесом формування позитивних морально-етичних характеристик сучасних підприємців.
The thesis presents the results of the social and philosophical analysis of formation and development of the entrepreneurial ideology and culture in Ukraine
in the period of market relations. The essence of entrepreneurship is analyzed in the thesis as a way of management and business operation; it determines the origin of the market relations in Ukraine, historical and social factors which served as a precondition for development of personal ideology and cultural priorities of entrepreneurs. It is proved that along with the positive moral and ethical characteristics of a person, regrettably, contradictory and even negative traits, e.g. excessive desire to obtain power and get-rich-quick, are formed. The author elaborated the original control model over the development of the positive and moral and ethics traits of the modern entrepreneurs.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject формування
ідеологія
культура
підприємець
підприємницька діяльність
управління
освіта
виховання
ринкові відносини
трансформаційне суспільство
formation
ideology
culture
entrepreneur
business activity
administration
education, training, market relations, transformation society
training
market relations
transformation society
32 [008+316.75] (043.3)
 
Title Формування ідеології та культури українського підприємця в період утвердження ринкових відносин
 
Type Other