Запис Детальніше

Функціональна модель особистості : пошуки політикокультурних детермінант поведінки

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Бех, Володимир Павлович
Шалімова, Є.О.
 
Date 2011-10-17T13:07:23Z
2011-10-17T13:07:23Z
2009
 
Identifier Бех, Володимир Павлович. Функціональна модель особистості : пошуки політикокультурних детермінант поведінки [Текст] : монографія / В. П. Бех, Є. О. Шалімова ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 255 с. ; 21 см. - (До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/70
 
Description У монографії подано інформаційну модель на основі саморозгортання особистості людини. Послідовно відтворено формоутворення біологічного організму людини і його синергетичний ефект – особистість, що має функціональне походження і чітко позначену структуру, до якої віднесені специфічні ансамблі семантичних елементів-органів. Обґрунтована загальна архітектоніка внутрішньоособистісних механізмів та їх взаємодія між собою, а також внутрішнім і зовнішнім середовищами. Механізм функціонування інформаційних структур висвітлено на прикладі особистості викладача ВНЗ, оскільки такий фахівець має збалансоване навантаження, як з боку фізичного, так і з боку інтелектуального компонентів життєдіяльності сучасної людини.
In a monograph the informative model is given on the basis of self-development of the personality of a man. The formation of a biological organism of a man and his sinergistical effect is consistently reproduced. The sinergistical effect is a personality that has the functional origin and exactly marked structure to which specific bands of semantic organs of elements are delivered. The
general architectonics of individual mechanisms and their co-operation between themself, and also internal and external environments are substantiated. The mechanism of functioning of informative structures is reflected on the example of the personality of a teacher of the establishment of higher education, as such specialist has the balanced loading, both from the sides of physical and intellectual components of vital functions of a modern man.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
 
Subject соціологія
особистість
синергетичний процес
поведінка
людина
316.613
 
Title Функціональна модель особистості : пошуки політикокультурних детермінант поведінки
 
Type Book