Запис Детальніше

Соціальна робота і формування громадянського суспільства

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Бех, Володимир Павлович
Лукашевич, М. П.
Туленков, М. В.
 
Date 2011-10-18T12:15:28Z
2011-10-18T12:15:28Z
2008
 
Identifier Бех В. П. Соціальна робота і формування громадянського суспільства : монографія / В. П. Бех, М. П. Лукашевич, М. В. Туленков ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 599 с.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/75
 
Description Монографія висвітлює взаємозалежність процесу формування громадянського суспільства і соціальної роботи, як соціального явища. Послідовно обґрунтовується походження, сутність, зміст, морфологічна та процесуальні форми соціальної роботи. Подається діяльнісна природа явища, формалізовано основний закон саморозгортання соціальної роботи, подані евристичні моделі системи соціальної роботи та соціального закладу, визначаються фактори ризику процесу розбудови системи соціальної роботи засобами влади держави і громадянського суспільства, наводяться алгоритми прийняття управлінських рішень для вирішення проблем кризової людини та управління соціальним закладом, висвітлюються загальні типи механізмів саморегуляції: архетипічний, нормативний та інформаційно-знаковий.
Рекомендується для користування науковцям, докторантам, аспірантам, магістрам, бакалаврам, керівникам соціальних закладів, фахівцям-практикам і волонтерам, що працюють у сфері соціальної роботи, а також всим тим, хто цікавиться питаннями проектування, конструювання, модернізації та оптимізації соціальних систем.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова
 
Subject соціальна робота
соціологія
громадянське суспільство
316
 
Title Соціальна робота і формування громадянського суспільства
 
Type Book