Запис Детальніше

Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін
 
Creator Бакланова, Марина Леонідівна
 
Subject математичні дисципліни у коледжі
активізація НПД студентів
модульна система організації навчання у коледжі
рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів
mathematical disciplines of college
activization of students’ educational activities
module system of organizing teaching process of college
rating system of evaluating students’ achievements
51(07):371.3:378.6
 
Description Досліджено особливості навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів та виявлено об'єктивне існування проблем у процесі навчання математичних дисциплін у ВНЗ I-II рівнів акредитації. Запропоновано систему активації НПД студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін. Дана система складається з психологічної, дидактичної та управлінської підсистем. Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження у процес навчання математичних дисциплін коледжів нових педагогічних технологій та ІКТ. Побудовано модель навчальної діяльності студентів коледжів.
Particulars of college students’ educational and cognitivt activities have been investigated in this dissertation. Some problems have been found in the process of teaching mathematical disciplines of higer educational establishments of the I-II accreditation levels. The system of activization of college students’ educational activities in the process of teaching mathematical disciplines has been offred in order to solve problems that can be influenced by teachers and the solution of which depend on his professional, psychological, pedagogical, methodical preparation and providing appropriate software and manuals in the teaching process. Given a system which consists of psychological, didactic and managerial subsystems. Methodical guidelines have been worked out in regards to introdusing new pedagogical, information and communication technologies into the process of teaching mathematical disciplines of colleges. The Probability of theoretical conclusions and suggested hypothesis and the effecnency of methodical quidelines has been proved by pedagogical experiment. The Probability of theoretical conclusions and suggested hypothesis and the effecnency of methodical quidelines has been proved by pedagogical experiment.
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Date 2011-10-25T17:10:07Z
2011-10-25T17:10:07Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Бакланова, Марина Леонідівна. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / М. Л. Бакланова ; наук. керівник Ю. В. Триус ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 20 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/77
 
Language uk