Запис Детальніше

Антропологізм у культурі "срібного віку"

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Гермаш, Таїсія Вікторівна
 
Date 2011-10-25T17:27:29Z
2011-10-25T17:27:29Z
2009
 
Identifier http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/78
 
Description Головним предметом дослідження у цій дисертації є виявлення й аналіз антропологізму в культурі «срібного віку». За допомогою аналізу художньої спадщини і теоретичних студій представників російського символізму, зокрема Д.Мережковського та А.Бєлого, виявлена і доведена антропологічна спрямованість їхньої творчості як основоположна. Обґрунтовано, що засобами символіки вони намагалися показати тонкощі внутрішнього життя людини, зміну її світорозуміння, а піднімаючи питання релігії, прагнули подолати тогочасну духовну кризу, тим самим звільнити й пізнати саму людину.
The main subject investigated in the thesis was identification and studies of anthropologism in the “silver age” culture. Analysis of the belles letters inherited and theoretical schools of Russian symbolism representatives, in particular L. Merezhkovski and A. Belyi, identified and proved anthropological targeting of their writings as essential. Validated that with the symbolism methods they attempted and showed subtleties of man inward habits, changes in one’s perception of the world, while raising issues pertaining to religion, aimed and overcame the spiritual crisis of those days thereby making free and cognizing a man in oneself.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject антропологізм
межова епоха
символізм
переоцінка цінностей
світорозуміння
творчість
символ
пізнання
сутність людини
синтез
anthropologism
a border-line epoch
symbolism
transvaluation
perception of the world
writings
a symbol
cognition
inwardness of a man
synthesis
130.2
 
Title Антропологізм у культурі "срібного віку"
 
Type Animation