Запис Детальніше

Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Засєкіна, Тетяна Миколаївна
 
Date 2011-10-25T19:45:25Z
2011-10-25T19:45:25Z
2009
 
Identifier Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.М. Засєкіна; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/81
 
Description Досліджено проблему підвищення ефективності та результативності процесу навчання фізики в класах фізико-математичного профілю, детермінантом якості якого є використання адаптованої до цього профілю системи дидактичних засобів. Досліджено дидактичні засоби з використанням системного підходу. Обгрунтовано необхідність створення системи дидактичних засобів з фізики для реалізації принципів диференційованого навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Розроблено методичні прийоми використання традиційних і створених дидактичних засобів, що утворюють систему засобів навчання для класів фізико-математичного профілю. Проаналізовано дані, одержані під час проведеного експерименту. На їх підставі розкрито загальну тенденцію впливу розробленої методики використання системи дидактичних засобів, процесуальною основою якої є технологія диференційованого навчання, а матеріальною - система дидактичних засобів, на результативність навчально-пізнавальної діяльності учнів фізико-математичних класів. Установлено, що використання системи дидактичних засобів, спрямованої на підвищення ефективності та результативності навчання у зазначених класах, є продуктивним і сприяє формуванню навчально-пізнавальної, професійної, комунікативної, інформаційної та інших видів компетентностей учнів.
The scientific research deals with the problem of increasing the effectiveness in studying Physics in classes specialised in Mathematics and Physics and the use of adopted system of didactic methods.
There are methodological principles of the modern didactic methods available in the following doctor thesis.
The analysis of data got as the result of the experiment let the author observe the tendency of the given methods based on the technology of differential studies. The given methodology is proved to be effective in classes specialised in Mathematics and Physics and is conductive to form students’ educational, cognitive, professional, communicative and other competence.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject технологія диференційованого навчання
система дидактичних засобів з фізики
методика навчання фізики
фізико-математичний профіль компетентності
differential studies
system, didactic methods
methodology of studies
classes specialised in Mathematics and Physics
53(07):004:371.3
 
Title Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики
 
Type Other