Запис Детальніше

Відношення "буття та його інше" як системоутворювальне підгрунтя філософії

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Шамша, Ігор Володимирович
 
Date 2011-10-25T19:59:42Z
2011-10-25T19:59:42Z
2009
 
Identifier Відношення "буття та його інше" як системоутворювальне підгрунтя філософії: автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.05 / І.В. Шамша; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/82
 
Description Досліджено фундаментальне логічне відношення між буттям та його іншим, яке розглянуто як основу для можливого синтезу "класичної" та "некласичної" філософій. Відзначено, що відношення "буття - його інше" має прояв у системі всіх філософських категорій (всезагального - одиничного, необхідності - випадковості, єдиного - множинного, сутності - існування, суб'єкта - об'єкта). Наголошено, що зазначене відношення має прояв через відношення суб'єкт - об'єкт. Акцентовано на актуальності категорії "буття". Доведено, що логічне відношення "буття - його інше" може використовуватися як основа для синтезу класичного та некласичного філософувань. Це дозволяє розглядати історію філософії в єдності різноманіття як єдину систему.
The research concerns fundamental logical relation between the Being and Its Other, which is regarded as a basis of possible synthesis between the so-called classical and non-classical philosophies. As far as the relation of the Being and the Other of the Being reveals itself in the system of all philosophical categories (universal-single; necessity-occasion; whole-many; essence-existence; subject-object, etc.), the thesis zeroes in on the relation subject-object.
The research has emphasized the lasting urgency of the category the Being. The author of the dissertation has proved that the logical relation the Being-the Other Being may be used as a basis for the synthesis between classical and non-classical thinking. The obtained results give an opportunity to consider the history of philosophy as a whole united system of various philosophical concepts.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject буття
інше буття
небуття
існування
сутність
класична філософія
некласична філософія
the Being
the Other of the Being
Nonexistence
Existence
Nothing
Essence
Classical Philosophy
Non-Classical Philosophy
111.11 / 12
 
Title Відношення "буття та його інше" як системоутворювальне підгрунтя філософії
 
Type Other