Запис Детальніше

Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Коломієць, Наталія Андріївна
 
Date 2011-10-26T10:06:03Z
2011-10-26T10:06:03Z
2009
 
Identifier Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/85
 
Description Розкрито сутність, історію розвитку та використання інтерактивних методів навчання, визначено їх структуру та розроблено класифікацію за критеріями чисельності учасників, характеру завдань, методичної мети й етапу уроку. Обгрунтовано дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів. Визначено цілі, принципи, дидактичні умови, зміст, засоби підвищення комунікативної компетенції учнів і форми навчальної діяльності із застосуванням інтерактивних методів навчання у процесі мовної освіти молодших школярів. Запропоновано визначення поняття взаємодії як процесу спільної комунікативної діяльності, який реалізується шляхом обміну інформацією та використання індивідуального внеску кожного у рішення спільної проблеми. Охарактеризовано основні компоненти взаємодії - спілкування та спільну діяльність, показано їх взаємозв'язок і взаємообумовленість. Розкрито особливості дітей молодшого шкільного віку в аспекті можливостей використання інтерактивних методів навчання. Виявлено взаємозв'язок між рівнем сформованості в учнів комунікативної компетенції та використанням на уроках інтерактивних методів навчання. Запропоновано систему уроків української й англійської мови для учнів 3-х класів загальноосвітньої школи. Розроблено й експериментально перевірено системно-методичну модель реалізації дидактичних засад застосування інтерактивних методів навчання у процесі мовної освіти молодших школярів.
The thesis is dedicated to establishing didactic fundamentals of the use of interactive teaching methods in teaching English and Ukrainian to elementary students.
The model of the implementation of didactic principles of the use of interactive teaching methods in teaching English and Ukrainian to elementary students is substantiated and experimentally verified, in which the goals of the process of teaching, teaching principles, major didactic prerequisites; the substance of language teaching; interactive teaching methods; learning activities within the lesson; language communicative competence; and the aims of the educational process are delineated.
The work identifies and substantiates perspective tendencies of the implementation of the use of interactive teaching methods in teaching English and Ukrainian to elementary students.
A classification of interactive methods was developed using the criteria of quantity, character of tasks, methodic objective and lesson phase, which opened up opportunities for the increase of effectiveness of forming language communicative competence with elementary students.
The thesis determines theoretical provisions with regards to the essence of the notions “interactive methods”, “interaction” and the peculiarities of the interactive method structure and the teaching process with the use of interactive methods.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject взаємодія
дидактичні засади
комунікативна компетенція
інтерактивні методи
молодші школярі
процес навчання
interaction
didactic fundamentals
language communicative competence
interactive methods
elementary students
teaching process
373.31:37.02
 
Title Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів
 
Type Other