Запис Детальніше

Дидактичні засоби формування природничо-математичних понять в учнів початкової школи

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Непомняща, Галина Іванівна
 
Date 2011-10-26T10:20:51Z
2011-10-26T10:20:51Z
2009
 
Identifier Дидактичні засоби формування природничо-математичних понять в учнів початкової школи: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Г.І. Непомняща; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 23 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/86
 
Description Проаналізовано різні підходи до процесу формування понять у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. З'ясовано особливості формування природничо-математичних понять. Визначено теоретико-методичні засади використання дидактичних засобів у навчальному процесі початкової школи. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено дидактичну модель формування природничо-математичних понять в учнів початкових класів, охарактеризовано її компоненти. Розроблено комплекс дидактичних засобів, які ефективно впливають на процес формування природничо-математичних понять у молодших школярів, висвітлено педагогічні умови їх використання.
The thesis is devoted to analyses of different points of view to the process of forming of concepts in native and foreign pedagogic and to examination of special features of forming of naturally-mathematical concepts. The theoretical and methodical bases of making use of didactical means in the process of teaching at the primary school are determined.
The didactical means of forming of naturally-mathematical concepts of primary schoolchildren is theoretically substantiated and experimentally tested. The research has proved that fixed complex of didactical means is characterized with effectively influence to the process of forming of naturally-mathematical concepts of primary schoolchildren.
The pedagogical conditions of making use of didactical means are described.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject формування понять в учнів початкових класів
дидактичні засоби
природничо-математичні поняття
педагогічні умови
forming of concepts of primary schoolchildren
didactical means
naturally-mathematical concepts
pedagogical conditions
373.3.016:51:371.31
 
Title Дидактичні засоби формування природничо-математичних понять в учнів початкової школи
 
Type Other