Запис Детальніше

Дидактичні ігри як засіб активізації навчання фізики в основній школі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дидактичні ігри як засіб активізації навчання фізики в основній школі
 
Creator Пішенко, Олександр Вікторович
 
Subject активізація пізнавальної діяльності учнів з фізики
дидактичні комп’ютерні ігри відкритого типу з фізики
навчально-методичний комплекс з фізики
методичні особливості використання дидактичних комп’ютерних ігор
stimulation of the pupil’s knowledge activity in physics
open type didactic computer games in physics
educational and methodical complex in physics
methodical peculiarities of the didactic computer games using
53(07):004:37.013
 
Description Розглянуто передумови та методичні вимоги до використання дидактичних комп'ютерних ігор на уроках фізики. Розкрито природу гри, її педагогічний потенціал і сучасні тенденції розвитку. Проаналізовано особливості організації інтелектуальних дидактичних ігор з метою активізації навчання фізики для учнів основної школи в навчальний і позаурочний час. Наведено комплекс комп'ютерних ігор відкритого типу, призначених для активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи. Описано методику використання навчально-методичного комплексу на уроках вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок, узагальнення та систематизації, у позаурочний час і з метою пропедевтики. Експериментально перевірено ефективність використання розроблених ігор з метою активізації навчання фізик в основній школі.
This thesis researches prerequisites and methodical requirements for using of the didactic computer games at the physics lessons. It is considered the nature of the game, its pedagogical potential and modern evolution tendencies. It is researched methodical peculiarities and organizing of intellectual didactic games aiming for more active physics studying by the Basic School pupils at the lessons and at the out-of-lesson time.
The paper presents the developed complex of the open type didactic computer games, which are aimed for stimulation of the knowledge activity of the Basic School pupils.
It is also described the methodology of using of educational and methodical complex at the lessons, when new material is studied, formation of abilities and skills, generalization and systematization at the out-of-lessons time and for the purpose of propedeutics.
Efficiency of the created games using was tested experimentally with the aim of activation of physics studying in the Basic School.
 
Publisher Дільниця оперативного друку ВДПУ м. Вінниця
 
Date 2011-10-26T10:31:31Z
2011-10-26T10:31:31Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Дидактичні ігри як засіб активізації навчання фізики в основній школі: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Пішенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/87
 
Language uk