Запис Детальніше

Духовна культура як основа професійної майстерності педагога: проблема формування та розвитку

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Перехейда, Олександр Михайлович
 
Date 2011-10-26T18:22:32Z
2011-10-26T18:22:32Z
2009
 
Identifier Духовна культура як основа професійної майстерності педагога: проблема формування та розвитку: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 / О.М. Перехейда; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 17 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/90
 
Description Проведено світоглядно-філософський аналіз феномену формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя. Висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження системи професійної підготовки сучасного вчителя. Визначено зміст, місце та роль педагогічної майстерності в даній системі. Розглянуто формування педагогічної майстерності засобами навчально-виховного процесу. Висвітлено роль педагогічної практики в системі формування педагогічної майстерності сучасного вчителя. Розкрито суть поняття педагогічної майстерності в істрико-філософському аспекті. Вдосконалено модель педагогічної майстерності, яка передбачає врахування потреб сьогодення. Запропоновано модель світоглядної позиції сучасного вчителя, а також механізм оптимізації формування педагогічної майстерності. Наголошено, що новітня модель української педагогічної освіти повинна базуватись на українських національних традиціях, надбаннях вітчизняної педагогіки та досвіді зарубіжжя.
The thesis contains the world outlook and philosophical analysis of the phenomenon of the forming of the pedagogical creativity in the professional teacher’s training system. This work reviews the theoretical and methodological ways of the investigation of the professional training’s system of a modern teacher. It was determined the matter, place and role of the pedagogical creativity by the methods of teachings and educational process, the role of teaching practice in the system of forming of the pedagogical creativity of a modern teacher.
The work proposes the improved model of the pedagogical creativity with the account of today’s needs and philosophical understanding. It was worked out the model of world outlook position of a modern teacher and offered the mechanism of the optimization of the pedagogical creativity.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject світоглядний, філософський, педагогічний аспекти формування педагогічної майстерності
професійна підготовка вчителя
модернізація
структура та рівні педагогічної майстерності
структура та рівні педагогічної майстерності
духовна культура
world outlook
philosophical
pedagogical aspects of forming of pedagogical creativity
professional teacher’s training
modernization
structure and stages of pedagogical creativity
spiritual culture
37.013.73: 82 (477)
 
Title Духовна культура як основа професійної майстерності педагога: проблема формування та розвитку
 
Type Other