Запис Детальніше

Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620 - 1786 рр.

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Литвин, Ірина Валеріївна
 
Date 2011-10-27T18:07:24Z
2011-10-27T18:07:24Z
2009
 
Identifier Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620 - 1786 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І.В. Литвин; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/94
 
Description Проаналізовано особливості господарської діяльності Михайлівського Золотоверхого монастиря в 1620 - 1786 рр., передумови та причини активного економічного розвитку обителі. Висвітлено особливості формування земельного фонду святині та з'ясовано внесок монастиря у розвиток сільськогосподарського виробництва та промисловості України. З'ясовано основні зміни у становищі монастирських підданих у зазначений період та визначено основні форми залежності селян від монастирської адміністрації. Досліджено вплив діяльності настоятелів Михайлівського Золотоверхого монастиря на суспільно-політичний, науковий і культурний розвиток українського суспільства.
The thesis is devoted to research value of Mihajlovsky Zlatoverhij monastery in the spiritual and socio-economic life of Ukraine in 1620-1786. The study analyzed the features of business monasteries, preconditions and causes of economic development of active monastery, features highlights of forming land sanctuary and monastery identified contribute to the development of agricultural production and industry of all. Analyzes major changes in the situation of monastic subjects in a designated period and the main form of dependence of peasants from the monastery's administration. The influence of prior activity Mihajlovsky Zlatoverhij monastery on the socio-political, scientific and cultural development of society.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject Михайлівський Золотоверхий монастир
власність
господарство
селяни
настоятель
архітектура
Mihajlovsky Zlatoverhij monastery
the property
economy
peasants
the prior
architecture
94 (477) «1620/1786»:2 (043.3)
 
Title Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620 - 1786 рр.
 
Type Other