Запис Детальніше

Інформаційні технології в процесі реалізації мовних стратегій у вищій школі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ванівська, Олександра Миронівна
 
Date 2011-10-27T18:36:09Z
2011-10-27T18:36:09Z
2009
 
Identifier Інформаційні технології в процесі реалізації мовних стратегій у вищій школі: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.М. Ванівська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/96
 
Description Розкрито теоретико-методологічні засади дослідження проблеми реалізації мовних стратегій, зокрема, у навчальному процесі сучасної вищої школи. Запропоновано визначення мови як всезагального явища, що відіграє провідну роль у саморозвитку будь-якого мовного співтовариства. У контексті глобалізаційного розвитку України розкрито головні положення новітніх мовних стратегій, які використовуються для покращання професійної підготовки студентів. Констатовано, що основними специфічними особливостями системи реалізації мовних стратегій є міжнародний характер, паралельність, доступність, гнучкість, модульність, загальність, економічність, технологічність, майстерність викладача. Розкрито суть і технології реалізації мовних стратегій у вищій школі, їх застосування на тлі стратегій вільного володіння державною мовою, а також суперечності, що виникають у вищій школі під час впровадження сучасних мовних стратегій.
Розкрито теоретико-методологічні засади дослідження проблеми реалізації мовних стратегій, зокрема, у навчальному процесі сучасної вищої школи. Запропоновано визначення мови як всезагального явища, що відіграє провідну роль у саморозвитку будь-якого мовного співтовариства. У контексті глобалізаційного розвитку України розкрито головні положення новітніх мовних стратегій, які використовуються для покращання професійної підготовки студентів. Констатовано, що основними специфічними особливостями системи реалізації мовних стратегій є міжнародний характер, паралельність, доступність, гнучкість, модульність, загальність, економічність, технологічність, майстерність викладача. Розкрито суть і технології реалізації мовних стратегій у вищій школі, їх застосування на тлі стратегій вільного володіння державною мовою, а також суперечності, що виникають у вищій школі під час впровадження сучасних мовних стратегій.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.рагоманова
 
Subject інформаційні технології
мовні стратегії
інтенсифікація мовних стратегій
діалогові моделі навчання
information technologies
language strategies
language strategies intensification
dialogic models of education
378.147:81’243
 
Title Інформаційні технології в процесі реалізації мовних стратегій у вищій школі
 
Type Other