Запис Детальніше

Методика вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Шаран, Олександра Василівна
 
Date 2011-10-27T20:03:06Z
2011-10-27T20:03:06Z
2009
 
Identifier Методика вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл: автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / О.В. Шаран; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/102
 
Description З урахуванням системи психолого-педагогічних і методико-дидактичних закономірностей управління навчально-пізнавальною діяльністю старшокласників обгрунтовано методику вивчення комплексних чисел для профільних класів загальноосвітніх шкіл. Розкрито прикладні можливості та розроблено окремі компоненти методичної системи навчання основ теорії комплексних чисел. Запропоновано прийоми, методи та форми навчання, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів профільних класів у процесі роботи з прикладними задачами та задачами з між- та внутрішньопредметними зв'язками на застосування комлексних чисел у суміжних дисциплінах: геометрії, тригонометрії, механіці, електротехніці.
The thesis deals with the scientifically substantiated methodology of the complex numbers studying and their application at the specialized classes. The system of psychological-pedagogical and methodical-didactic rules control of the senior pupils’ educational activity is taken into consideration. The tasks connected with the treatment of separate components of the methodical system studying and its applied trend are solved in the research.
The modes, methods and forms of studying, which cooperate with the intensification of the pupils’ educational activity at the specialized classes and come into use with the complex numbers applied sums in the adjoining subject matters: Geometry, Trigonometry, Mechanics, Electrotechnics are made apparent.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject диференціація навчання
поглиблене вивчення математики
методична система навчання
прикладна спрямованість
differential studying
deep studying of Mathematics
methodical system of studying
an applied trend
511.14(07):371
 
Title Методика вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл
 
Type Other