Запис Детальніше

Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Годованюк, Тетяна Леонідівна
 
Date 2011-10-28T09:00:08Z
2011-10-28T09:00:08Z
2009
 
Identifier Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.Л. Годованюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/107
 
Description Обгрунтовано можливості здійснення індивідуального вивчення історії математики (пропедевтичного та систематичного) протягом усього навчання в університеті. Розроблено конценцію такого навчання. На підставі визначених концептуальних засад побудовано модель індивідуального навчання, яка передбачає врахування взаємозв'язків і особливостей функціонування компонентів, а саме: мікроклімату системи (студент - викладач - засоби навчання); професіоналізм викладача, індивідуальний стиль діяльності студента; створення та реалізація індивідуальної стратегії навчання. Теоретично й експериментально обгрунтовано систему індивідуального навчання історії математики у педагогічних університетах і розроблено її методичне забезпечення. Зазначено, що результати дослідження доцільно використовувати під час організації навчального процесу з історії математики та у разі розробки навчально-методичного забезпечення для науково-дослідницької роботи студетів у педагогічних ВУЗ з історії математики та з методики навчання математики й інших математичних дисциплін, а також для формування у майбутніх учителів математики самостійності, ініціативності, творчості, дослідницького стилю, культури пошуку та праці.
The research work is devoted to the problem of usage of the individual teaching in the process of studying the history of mathematics in pedagogical universities. The concept of individual teaching is formulated and scientifically based in the work. The methodological maintenance for its practical realization in the system of training the future teachers of mathematics is created. The model of individual teaching was established. The methodological system of the individual teaching organization of history of mathematics in the pedagogical university is suggested. The system of control and assessment of the knowledge and skills in the process of studying the history of mathematics and their correction is improved.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject історія математики
індивідуальне навчання
модель індивідуального навчання
концепція
індивідуальна траєкторія навчання
професіоналізм викладача
history of mathematics
individual teaching
the model of individual teaching
concept
individual trajectory of teaching
professionalism of a teacher
51(09)(07)
 
Title Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів
 
Type Other