Запис Детальніше

Методика навчання електромагнетизму в основній школі в умовах диференціації навчання

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Бурак, Володимир Іванович
 
Date 2011-10-28T09:22:58Z
2011-10-28T09:22:58Z
2009
 
Identifier Методика навчання електромагнетизму в основній школі в умовах диференціації навчання: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.І. Бурак; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/108
 
Description Уперше доведено, що генералізація навчального матеріалу з електромагнетизму в основній школі може здійснюватись на підставі понять електромагнітної взаємодії й електромагнітного поля, які доцільно вивчати саме в даний період навчання. Обгрунтовано доцільність побудови принципово нової методики навчання електромагнетизму в основній школі на базі генералізації змісту, структури та навчального матеріалу з даної теми на основі понять електромагнітної взаємодії й електромагнітного поля та з використанням елементів електронної теорії та явищного (феноменологічного) підходу. Уперше розроблено зміст, структуру та методику навчання електромагнетизму в основній школі відповідно до обраних напрямів генералізації. Удосконалено методику викладання окремих тем електромагнетизму, модифіковано демонстраційний експеримент, що дозволило вирішити проблеми, характерні для традиційної методики навчання даного фізичного явища. Підтверджено готовність учнів основної школи до поглибленого вивчення електромагнетизму за умов допрофільної диференціації навчання (на прикладі фізико-математичних класів шкіл нового типу). Розроблено навчальний посібник з електромагнетизму для учнів основної школи. Експериментально підтверджено ефективність запропонованої методики навчання електромагнетизму за умов диференційованого навчання.
The maintenance, structure and methodology of teaching the electromagnetism in basic school in condition of differentiation with the help of generalization on basic of 1) notions of electromagnetic interaction and electromagnetic field, and the element of electronic theory and 2) phenomenological method had been grounded, which promotes forming summarized imagination of the electromagnetism.
Teaching material of electromagnetism we join to the part of physics «Electromagnetic phenomena. Electromagnetic field». In introductory content module 1 we form the initial qualitative representations of pupils about electromagnetic interaction and an electromagnetic field. Such representations we use and extend in further learning of electromagnetic phenomena in next three parts «Electric phenomena. Electric field», «Magnetic phenomena. Magnetic field», «Electromagnetic induction. Electromagnetic field».
The methodology of teaching the subjects of electromagnetism had been improved. Physical demonstration experiment had been modified and improved.
Educational text-books of electromagnetism for basic school, educational program, the plan of subjects had been worked out for text-books.
The offered methodology had been checked while pedagogical experiment and inculcated into the educational process.
 
Language uk
 
Publisher Друкарня СПД Щербенок С. Г. м. Кривий Ріг
 
Subject методика навчання електромагнетизму
основна школа
диференціація навчання
генералізація
електричні, магнітні, електромагнітні явища
електричне, магнітне, електромагнітне поле
електромагнітна індукція
methodology of teaching the electromagnetism
basic school
teaching differentiation
generalization
electric, magnetic, electromagnetic phenomena
electric, magnetic, electromagnetic field
electromagnetic induction
372.853 + 537.8 (07)
 
Title Методика навчання електромагнетизму в основній школі в умовах диференціації навчання
 
Type Other