Запис Детальніше

Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримськотатарською мовою навчання

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Сейдаметова, Саніє
 
Date 2011-10-28T09:31:52Z
2011-10-28T09:31:52Z
2009
 
Identifier Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримськотатарською мовою навчання: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С. Сейдаметова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/109
 
Description Розроблено методику навчання інформатики учнів шкіл з кримськотатарською мовою навчання. Проаналізовано сучасні методичні підходи та показано, що вчителі інформатики, які працюють у кримськотатарських школах, не мають посібників і навчально-методичних вказівок стосовно інформатики на кримськотатарській мові та під час навчання, у процесі навчання даної дисципліни використовують загальноприйняті методики, які не дають достатньої можливості використовувати національний колорит кримськотатарського народу. Запропоновано методику, яка базується на принципах двомовності, що використовується в школах з кримськототатарською мовою навчання. Завдання підібрані таким чином, що під час їх виконання учень вивчає рідну мову, історію свого народу та краю.
The dissertational research focuses on developing the method of teaching computer science for students that go to Crimean Tatar schools. The analysis of modern methodical approaches demonstrated that nowadays computer science teachers that work in Crimea Tatar schools do not have manuals and teaching computer science guides in Crimea Tatar language and when teaching computer science they use generally accepted methods that do not give possibility to use fully ethnic legacy of Crimean Tatar people.
The dissertational research suggests a method that is based on principles of bilingual teaching that is used in Crimean Tatar schools. The tasks are chosen so that a student would learn his or her native language, history of his or her people and land while completing the tasks.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject інформатика
педагогічний процес
методика навчання інформатики у школах з кримськотатарською мовою навчання
національна освіта
кримськотатарська школа
computer science
pedagogical process
teaching method
ethnic education
Crimean Tatars school
372.851.9
 
Title Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримськотатарською мовою навчання
 
Type Other