Запис Детальніше

Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів-музикантів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Прядко, Олена Михайлівна
 
Date 2011-10-28T09:56:51Z
2011-10-28T09:56:51Z
2009
 
Identifier Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів-музикантів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.М. Прядко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/111
 
Description Розглянуто проблему розвитку співацького голосу майбутніх музикантів. Проаналізовано методичні аспекти процесу їх вокальної підготовки. Охарактеризовано стан процесу розвитку співацького голосу студентів, конкретизовано основні поняття вокального розвитку: "співацький голос" і "розвиток співацького голосу". Визначено й обгрунтовано критерії, показники та рівні вокального розвитку. Розроблено та теоретично обгрунтовано методику розвитку співацького голосу майбутніх педагогів-музикантів, експериментально доведено її ефективність. В основу методики покладено здійснення розвитку співацького голосу за п'ятьма напрямами вокальної підготовки студентів, а саме: мотиваційно-стимулювальним, вокально-технічним, оцінювально-аналітичним, вокально-теоретичним і художньо-виконавським.
The dissertation examines the theoretical and experimental issues of the singing voice development in prospective music teachers in the process of vocal training; methodological issues of the singing voice development in prospective music teachers are analysed. This work develops theoretical bases for the singing voice development; the process of the singing voice development is described; the basic concepts of the students’ vocal development is determined. “Singing voice” and “singing voice development” criteria, indices and levels of the singing voice development are determined for the students majoring in music and pedagogy. Efficient methods of the singing voice development in music teachers are suggested, the suggested methods are theoretically substantiated and experimentally tested. Ways of the singing voice development are determined; criteria, indices and levels of the singing voice development in the students majoring in music and pedagogy while training them for practical activity are determined and scientifically substantiated. The method of the singing voice development is developed; the methods are well-organized to follow the particular training pattern. The main method of the singing voice development in prospective music teachers is the singing voice development based on five directions of the students’ vocal training, namely: development of vocal technics and skills; motivation of vocal training; theoretical aspect of professional vocal methodical training; formation of evaluation skills in students; development of artistic performance skills.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject розвиток співацького голосу
методика розвитку співацького голосу
майбутні педагоги-музиканти
напрями вокальної підготовки
development of singing voice
method of vocal studies
prospective music teachers
directions of students’ vocal training
784:378.147.016] (043.3)
 
Title Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів-музикантів
 
Type Other