Запис Детальніше

Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Бурдейна, Наталія Борисівна
 
Date 2011-10-31T17:15:41Z
2011-10-31T17:15:41Z
2009
 
Identifier Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.Б. Бурдейна; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/116
 
Description Проаналізовано й узагальнено сучасні концепції оптимізації та інтенсифікації навчального процесу у ВНЗ, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, їх самостійної роботи, фундаменталізації освіти та професійної підготовки майбутніх спеціалістів, формування творчої особистості, а також впровадження навчального комплексу з фізики у будівельних ВНЗ. Розроблено такий навчальний комплекс, який містить лекційний конспект, лекційний зошит для практичних та індивідуальних робіт, лабораторний зошит, запитання та якісні задачі. Розроблено елементи методичного забезпечення навчально-виховного процесу в будівельних ВНЗ з використанням навчального комплекту з фізики. Для визначення рівнів підготовки студентів до лабораторних, практичних і лекційних занять розроблено методику проведення діагностування навчальних досягнень шляхом комп'ютерного тестування, яка є ефективним засобом оптимізації та активізації самостійної роботи студентів під час підготовки до аудиторних видів занять.
Dissertation includes modern conceptions of studying process optimization and intensification in higher educational building institutions, activation of students’ educational activity, their solitary work, education and future specialists professional preparation basement, creative personality formation analyzed and concluded by author, as well as introducing physics teaching set in higher educational building institutions.
Physics teaching set for the students of higher educational building institutions is worked out which consists of such component parts: lecture notes, lecture note-book, note-book for practical and individual works, laboratory note-book, questions and quality tasks. Elements for methodical providing of educational process in higher educational building institutions with using of physics teaching set are worked out.
In order to define students’ efficient preparation to laboratory, practical and lecture lessons technique of diagnostic of educational results by means of computer testing was worked out. It is efficient means of optimization and activation of students’ solitary work during the preparation to the auditory lessons.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject оптимізація та інтенсифікація навчального процесу
активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів
самостійна робота студентів
навчальний комплект з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів
елементи методичного забезпечення навчально-виховного процесу з фізики
лекційний зошит
зошит для практичних та індивідуальних занять
лабораторний зошит
optimization and intensification of studying process
activation of students’ educational activity
students’ solitary work
physics teaching set for the students of higher educational building institutions
elements for methodical providing of educational process
lecture note-book
note-book for practical and individual works
laboratory note-book
378.662.4.016:53(043)
 
Title Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів
 
Type Other