Запис Детальніше

Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Судак, Світлана Дем’янівна
 
Date 2011-10-31T17:55:12Z
2011-10-31T17:55:12Z
2009
 
Identifier Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.04 / С.Д. Судак; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/117
 
Description Досліджено трансформації уявлень про сутнісні сили людини у текстах героїчного епосу. Проаналізовано природу, генезис, форми експлікації сутнісних сил людини у контексті есенційних і екзистенційних аспектів міфопоетичної, епічної традиції, зокрема, у текстах героїчного епосу - античного, північноєвропейського, буддійського. Досліджено певні жанри українського героїчного епосу у аспекті встановлення в них уявлень про екзистенційні прагнення та сутнісні сили людини. Відзначено, що складові українського епосу - думи й історичні пісні - містять опредметнення загальнолюдських феноменів, які є визначальними, породжувальними сутнісних сил людини. Зроблено висновок, що сутнісною силою людини в українському героїчному епосі є відданість людини референтній соціальній групі. Такими групами є козацьке товариство та сім'я (дім, оселя). Вони постають у текстах втіленням всесвіту, життєвого світу, в якому реалізує себе людське буття.
The dissertation is devoted to analysis of transformation of understanding of human essence in heroic epic texts according to life orientations of person and society. The author analyses the nature, genesis and explication forms of human essence under the context of essential an existential aspects of poetic mythology and epic tradition.
The individual genres of Ukrainian heroic epic are analyzed according to reveal the images of existential desires and human essence in them. As well as world outlook phenomena of general human importance, the evaluation of special cultures contribution to spiritual advantages of individual ethnos is undertaken. Such the components of Ukrainian epic, as ballades and historical songs, which contain the elements of general human phenomena practical realization, are reviewed as determinants and origins of human essence, especially personality elevation to higher planes and transcendence out of existence and personality borders.
The conclusion about personal devotion to referent social group as main component of human essence concept presence into Ukrainian heroic epic is formed into the research. The main referent groups such as Cossack company and family (home, housing) are described into the texts as realization of Universe and existential world of human being.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject сутнісні сили
міфопоетична традиція
трансценденція
екзистенціалія
essence
poetic mythology tradition
transcendence
existentiality
111.12:7.046.1:17.023.32
 
Title Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини
 
Type Other