Запис Детальніше

Мотивація навчання інформатики в учнів 7 - 9 класів загальноосвітних навчальних закладів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Барна, Ольга Василівна
 
Date 2011-10-31T18:18:29Z
2011-10-31T18:18:29Z
2009
 
Identifier Мотивація навчання інформатики в учнів 7 - 9 класів загальноосвітних навчальних закладів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Барна; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/119
 
Description Визначено понятійний апарат, структуру й особливості формування мотивів навчальної діяльності учнів 13 - 15-ти років у процесі навчання інформатики. Досліджено стан вирішення проблеми мотивації навчання учнів середнього шкільного віку у психолого-педагогічній і науково-методичній літературі та педагогічній практиці. Уточнено зміст поняття мотивації навчання інформатики, узагальнено структуру мотиву, запропоновано класифікацію мотивів навчання інформатики за сучасних умов. Визначено мотиваційні важелі навчання інформатики, узагальнено передовий педагогічний досвід формування позитивної мотивації підлітків до навчання, який адаптовано для навчання інформатики у VII - IX класах. Удосконалено технологію особистісно-орієнтованого навчання на підставі побудованого сценарію застосування методів активного навчання та засобів його індивідуалізації на уроках інформатики. Розроблено й експериментально перевірено методичну систему навчання інформатики у VII - IX класах загальноосвітньої школи, спрямовану на формування позитивної мотивації школярів до навчання.
Educational activity motivation conceptual system, structure and formation peculiarities of the 13-15 year old students in the process of learning informatics are determined in the dissertation.
The middle school aged students studies motivation problems and the state of their solution in the psychological, scientific – methodological literature and in the pedagogical practice are given in the investigation; the concept of informatics studies motivation is elaborated; the reason’s structure is generalized; reasons for studies and informatics classification under the present day circumstances are suggested; the informatics reasonable means are outlined; advanced pedagogical experience of the teenagers’ positive motivation concerning studies are generalized; it is adapted to the informatics studies in the 7th -9th forms.
The methodical system of informatics studies in the 7th -9th form students of the general educational establishments aimed at the students positive motivation to studies is worked out and experimentally checked.
Results of the investigation are inculcated into the educational process of the general educational establishments.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво імені М.Драгоманова
 
Subject мотиваційна сфера
формування позитивної мотивації
навчання інформатикинавчання інформатики
підлітковий вік
інформатичні компетентності
motivational sphere
the formation of positive motivation
computer training, teenage age
IT competency
methods of active learning
373.5.016:004(043.3)
 
Title Мотивація навчання інформатики в учнів 7 - 9 класів загальноосвітних навчальних закладів
 
Type Other