Запис Детальніше

Підготовка вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Маргітич, Катерина Євгенівна
 
Date 2011-11-03T12:33:45Z
2011-11-03T12:33:45Z
2009
 
Identifier Підготовка вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття: автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / К.Є. Маргітич; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 22 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/129
 
Description Досліджено теоретико-методичні засади підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) Закарпаття. Визначено загальну структуру та зміст готовності вчителя до формування національної свідомості даних школярів. Розроблено методику визначення рівнів такої готовності. Науково обгрунтовано, що у ВНЗ на ефективність підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів ЗНЗ Закарпаття впливає організація системи навчання та національного виховання, основними чинниками якої є вивчення української мови як сполучної ланки суспільства та важливого чинника духовності та консолідації нації; ознайомлення з культурними набутками, які сприяли прогресивному розвитку нації в усіх сферах її функціонування; створення студентам сприятливих умов для трансформації теоретичних знань і практичних умінь з формування національної свідомості молодших школярів у реальний навчально-виховний процес угорськомовних ЗНЗ Закарпаття. На підставі результатів проведеного педагогічного експерименту підтверджено ефективність запропонованих критеріїв і показників діагностування дослідженого виду готовності та структурно-функціональні моделі підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття.
The dissertation carries out a research on theoretical and methodological principles of preparing elementary school teachers for formation of national self-awareness with junior schoolchildren in the secondary schools of Transcarpathia with Hungarian as the language of instruction.
The general structure and content of the teacher’s readiness to formulate the national self-awareness of the junior schoolchildren was defined. In addition, research methods of self-awareness development levels were worked out. It was substantiated that preparing primary school teachers in institutions of higher education for the formation of national self-awareness of the young learners is efficient on condition that intercultural educational programs and direction of educational work will be successful and realized on principles of multicultural programs.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject національна свідомість
модель підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів
готовність вчителя до формування національної свідомості молодших школярів
national awareness
the model of preparing elementary school teachers for self-awareness formation with junior schoolchildren
the content structure of the teacher’s readiness to formulate the young schoolchildren’s self-awareness
371.134:373.3:7(043)
 
Title Підготовка вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття
 
Type Other