Запис Детальніше

Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українських мовах

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Чендей, Наталія Василівна
 
Date 2011-11-03T12:43:13Z
2011-11-03T12:43:13Z
2009
 
Identifier Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українських мовах: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.17 / Н.В. Чендей; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/130
 
Description Узагальнено теоретико-методологічні засади вивчення метафори в когнітивному аспекті. Обгрунтовано наукову доцільність уживання терміна "метафори стихій" як різновиду метафоричних концептів на позначення мершооснов буття у процесі їх концептуалізації. Розроблено методику проведення зіставного аналізу когнітивно-семантичного та функціонального потенціалу метафор стихій в англійській та українській мовах. Класифіковано метафоричні концепти у метафоричні поля та виявлено їх базові метафоричні концепти, переосмислено метафори стихій. Установлено домінантні механізми переосмислення базових метафоричних концептів в англійських і українських поетичних текстах. Визначено національно-культурну мотивацію такого переосмислення у зіставлених мовах.
This thesis deals with one of the key problems of contemporary cognitive poetics – metaphorical concept and its role in structuring the author’s world picture within the English and Ukrainian poetical texts. The paper reveals the cognitive ground of natural elements metaphorization from linguistic, cultural, historical and comparative perspectives. The ways of basic metaphors actualization and main cognitive mechanisms of creating modificated metaphorical concepts in English and Ukrainian poetical texts have been defined. Methods and principles of comparative analysis of metaphorical conceptualization of natural elements in English and Ukrainian have been implemented; metaphorical concepts have been classified into metaphorical fields and networks due to their cognitive, semantic and functional potential, central and peripheral metaphorical concepts within each field have been identified. The comparative description of linguistic means of actualization metaphorical meaning and cognitive ground of their actualization in poetical texts has proved the existence of common natural elements metaphors potential in English and Ukrainian as well as national and cultural differences of their functioning within non-related languages.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject метафора стихії
метафорична мережа
метафоричне поле
метафорична картина світу
базовий, переосмислений метафоричний концепт
natural element metaphor
metaphorical network
metaphorical field
metaphorical language picture
basic, modificated metaphorical concept
811.111 = 115 : 811.161.2
 
Title Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українських мовах
 
Type Other