Запис Детальніше

Політична діяльність Симона Петлюри в українському державотворенні

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Гоцуляк, Володимир Михайлович
 
Date 2011-11-03T12:53:29Z
2011-11-03T12:53:29Z
2009
 
Identifier Політична діяльність Симона Петлюри в українському державотворенні: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / В.М. Гоцуляк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/131
 
Description Досліджено різні аспекти політичної діяльності С. Петлюри у час українських національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр., проаналізовано його роль у реалізації процесів українського державотворення. На підставі вивчення історичної та політичної реальності 1917 - 1921 рр. з'ясовано місце С. Петлюри у боротьбі українського народу за національну державність і незалежність. Політичну діяльність досліджено у контексті визначення головних засад утвердження української держави, сприйняття її як самостійного, повноважного й авторитетного суб'єкта європейської спільноти, дієвого учасника цивілізаційного поступу. Встановлено, що С. Петлюра здійснив значний внесок в організацію легітимної влади в Україні, в процес розбудови національних державних інституцій, у формування української політичної нації.
The thesis investigates various aspects of Simon Petlyura`s political activity during the Ukrainian national-liberation strife during 1917–1921 years, examines his role in the implementation of the Ukrainian nation. Based on the reconstruction of historical and political reality of 1917–1921 years it was found a place of S. Petlyura in people struggle for national sovereignty and independence. S. Petlyura`s political activity is studied in the context of defining the main principles of establishment of the state, its perception as an independent, authorized and authoritative subject of the European Community, as effective member of civilization progress. It was established that S. Petlyura has made significant contributions to the organization of legitimate power in Ukraine, to the process of building a national state institutions, forming the Ukrainian political nation.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject Симон Петлюра
політична діяльність
національно-визвольні змагання
українське державотворення
держава
національна незалежність
легітимна влада
національні інституції
політична нація
Simon Petlyura
politics
national-liberation strife
the Ukrainian nation
state forming
national independence and legitimate government
national institutions
the political nation
32.01(477)-05+94(477)-05
 
Title Політична діяльність Симона Петлюри в українському державотворенні
 
Type Other