Запис Детальніше

Політичні інтереси: об'єктивно-суб'єктивна детермінація і механізми реалізації

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Радченко, Леся Миколаївна
 
Date 2011-11-04T10:34:32Z
2011-11-04T10:34:32Z
2009
 
Identifier Політичні інтереси: об'єктивно-суб'єктивна детермінація і механізми реалізації: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Л.М. Радченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 16 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/134
 
Description Досліджено актуальні проблеми теоретичного та практичного характеру, пов'язані з об'єктивно-суб'єктивною детермінацією політичних інтересів та механізмами їх реалізації. Проведено системний аналіз теоретичних підходів щодо визначення поняття "політичний інтерес" і формування його змістової частини. Систематизовано типології політичних інтересів, досліджено співвідношення понять "політичні потреби" - "політичні інтереси" - "політичні цінності". Запропоновано визначення політичного інтересу як вибіркового відношення суб'єктів політики до суспільно-політичних явищ, процесів і подій, реальної причини їх політичної активності, внутрішньо усвідомленого джерела політичної поведінки, що стимулює суб'єктів політики до постановки окремих політичних цілей і здійснення конкретних політичних дій з метою їх досягення. Описано механізми реалізації політичних інтересів. Проаналізовано процес становлення політичних інтересів у політичному житті сучасної України.
The complex of problems of theoretical and practical nature related to the objective and subjective determination and mechanisms of their implementation were analyzed in the dissertation. The system analysis of the concept “political interest” and formation of its conceptual part was conducted in the work. Political interest may be determined as electoral attitude of political subjects towards socio-political phenomena, processes and events, the real reason for their political activity is based on definite world-view principles, convictions and attitudes.
The main approaches of political interests objective and subjective determination comprehension were determined in the work, the mechanisms of political interests formation and implementation were analyzed.
 
Language uk
 
Publisher Видавницво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject політичний інтерес
політична потреба
політичні цінності
політичне життя суспільства
політичні відносини
політична діяльність
політична свідомість
political interest
political necessity
political values
society political life
political relationship
political activity
political conscience
32.019.5 : 159.952. 1 (043.3)
 
Title Політичні інтереси: об'єктивно-суб'єктивна детермінація і механізми реалізації
 
Type Other