Запис Детальніше

Проблема сенсу життя у філософії Фридріха Вільгельма Ніцше

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Павлишин, Людмила Григорівна
 
Date 2011-11-07T11:34:48Z
2011-11-07T11:34:48Z
2009
 
Identifier Проблема сенсу життя у філософії Фридріха Вільгельма Ніцше: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Л.Г. Павлишин; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/139
 
Description Зазначено, що духовна криза суспільства була причиною пошуку німецьким філософом моралі для вільної людини на шляху руйнування традиційних цінностей, орієнтація на які знищує особистість на її віру у власні сили. На думку Ніцше, головною умовою вдосконалення людини є воля до влади, за допомогою якої слабкий зможе стати сильним. У філософії німецького мислителя не менш гостро поставлено питання щодо любові до ближнього, милосердя та співчуття. Ці поняття були притаманні психіці тогочасної людини, будь-який сумнів щодо їх доцільності спричиняв обурення у представників церкви й у простого обивателя. Згідно з Ніцше, найвище завдання людини полягає в тому, щоб бути цілісною індивідуальністю, шляхетною, мужньою та висококультурною особистістю. Людина є вільною та сильною, якщо усвідомлює себе особистістю. Лише за умови виконання всіх цих умов людина може бути вільною та моральною. Всю соціально-політичну історію Ніцше характеризував як боротьбу двох воль до влади - волі сильних видів, аристократичних панів і волі слабких - маси, рабів, юрби, череди. Аристократична воля до влади - інстинкт підйому: воля до життя. У зв'язку з цим Ніцше вказував на факт, зокрема, особистість, подолавши себе, стане прекрасним, могутнім надлюдським видом, здатним зробити життя цінним і сповненим сенсу.
In this dissertation is researched the problem of the sense of life in F. W. philosophy. Spiritual crisis of society of those days made German philosopher to find moral for free man on the way of destruction of traditional values. The orientation of those values destroy humanity and personality. Nietzsche considered that the main condition for perfect man is will to power that doesn't consist in the strivings for rule over the weak man but it means to make weak be strong. German philosopher paid attention to problem concerning the love to other people, mercy and sympathy. These feelings had a great influence on the man of those days. So some doubt about these reasonable evoked an angry blame clergy and average person. Nietzsche thought that the main task of human being consist in being individuality, generous, mighty and high cultural personality. Nietzsche considered that every person must create herself.
The problem of the sense of life was the main task for German philosopher. He wanted to show the real sense of life. Nietzsche thought that would be a superman. This ideal can make our life better and future society will be stronger and perfect. But today many people don’t think about their sense of life because they have now time to think about this question. All their dreams are about spiritual richness. Nietzsche thought we must realize that first of all our heart and soul must be better so our life will be better to and as a result we can understand our sense of life.
 
Language uk
 
Publisher Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка м. Тернопіль
 
Subject життя
сенс життя
філософія життя
нігілізм
воля до влади
надлюдина
life
sense of life
philosophy of life
nihilism
will to power
superman
1(091)
 
Title Проблема сенсу життя у філософії Фридріха Вільгельма Ніцше
 
Type Other