Запис Детальніше

Проблема формування громадянськості молоді у мистецько-літературній спадщині О.П. Довженка

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Вовкочин, Людмила Юріївна
 
Date 2011-11-07T12:49:49Z
2011-11-07T12:49:49Z
2009
 
Identifier Проблема формування громадянськості молоді у мистецько-літературній спадщині О.П. Довженка: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.Ю. Вовкочин; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/140
 
Description На підставі аналізу мистецько-літературної спадщини, життєвого шляху українського подвижника, митця, громадського діяча, письменника, кінорежисера О. Довженка виділено структурні компоненти громадянськості (громадянську самосвідомість, гідність, відповідальність, громадянський обов'язок і мужність). Запропоновано модель формування громадянськості молоді. На підгрунті структури громадянськості особистості, відбору та класифікації творів митця громадянської спрямованості, з урахуванням проблем виховання громадянина висвітлено психолого-педагогічні чинники розширення використання громадянських ідей творчої спадщини О. Довженка у практиці виховної роботи сучасної школи. На підставі аналізу мистецько-літературної спадщини, життєвого шляху українського подвижника, митця, громадського діяча, письменника, кінорежисера О. Довженка виділено структурні компоненти громадянськості (громадянську самосвідомість, гідність, відповідальність, громадянський обов'язок і мужність). Запропоновано модель формування громадянськості молоді. На підгрунті структури громадянськості особистості, відбору та класифікації творів митця громадянської спрямованості, з урахуванням проблем виховання громадянина висвітлено психолого-педагогічні чинники розширення використання громадянських ідей творчої спадщини О. Довженка у практиці виховної роботи сучасної школи.
Dissertation is devoted to the consideration of question of forming of young people’s civil values on the material of artistic-literary inheritance of the Ukrainian artist, public man, writer, film director O.P. Dovzhenko.
According to the purpose, tasks of civil education and on the bases of artistic-literary inheritance analysis, vital way of artist, the structural components of civil identity (civil consciousness, civil dignity, civil responsibility, civil debt, civil courage) has been defined by the author, and also the model of forming of young people’s civil identity is offered.
Coming from the structure of civil identity of personality, selection and classification of artist’s works of civil orientation, actualization of problems of citizen education, it is indicated on the psychological-pedagogical factors of expansion of civil ideas usage of creative inheritance of O. Dovzhenko in practice at the educative work of modern school.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject громадянськість
громадянин
ідеї формування громадянськості
громадянська самосвідомість
громадянська позиція
соціально-педагогічний ідеал особистості
civil identity
citizen
ideas of forming civil identity
civil consciousness
civil position
socially pedagogical ideal of personality
37.035.6:821.161.2
 
Title Проблема формування громадянськості молоді у мистецько-літературній спадщині О.П. Довженка
 
Type Other