Запис Детальніше

Проблема формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у спеціальній літературі США та Великої Британії

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Глушенко, Катерина Олександрівна
 
Date 2011-11-07T14:09:56Z
2011-11-07T14:09:56Z
2009
 
Identifier Проблема формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у спеціальній літературі США та Великої Британії: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / К.О. Глушенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/141
 
Description Проаналізовано сучасні наукові підходи британських та американських учених щодо обгрунтування загальної концепції комунікації та розробки засобів формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей. Запропоновано визначення понять "комунікативна компетентність", "комунікативна компетенція", "комунікативні уміння та навички" стосовно сліпоглухих дітей. Визначено основні комунікативні компетенції, якими мають оволодіти такі діти, розглянуто доступні їм засоби спілкування та методику їх навчання. Проведено порівняльне дослідження вітчизняних і зарубіжних технологій формування комунікативної компетентності сліпохлухих дітей, показано їх переваги та недоліки. Обгрунтовано наукові підходи щодо оптимізації корекційної роботи зі сліпоглухими дітьми, спрямовані на формування у них комунікативної компетентності. Розроблено методичні рекомендації щодо їх впровадження у навчально-виховний процес спеціальних закладів для таких дітей.
Dissertation research is made on psychological and educational problem of development of communication competence of deaf-blind children. The research presents detailed analysis of scientific and methodological aspects of communication skills and means development, which form foundation for development of communication competence under conditions of combined hearing and vision loss.
Detailed analysis of American and national specialised resources allowed to select basic communication skills, which are critical for development of language competences and communication competence as a whole.
Comprehensive comparative analysis of the national and American (British) communication competence development systems has been conducted. Based on this analysis, recommendations on how to improve the system for development of communication competence have been provided.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject комплексні порушення
сліпоглухота
комунікативна компетентність
компетенції
засоби перцептивної та експресивної комунікації
формування цілісної комунікативної системи
multiple disabilities
deaf-blindness
communication competence
skills
means of receptive and expressive communication
development of integral communication system
376.34.013.77:316.454.52 [(73+410)](043.3)
 
Title Проблема формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у спеціальній літературі США та Великої Британії
 
Type Other