Запис Детальніше

Регіональні земляцькі організації як чинник формування громадянської культури в Україні

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Бурмака, Марина Петрівна
 
Date 2011-11-14T11:21:24Z
2011-11-14T11:21:24Z
2009
 
Identifier Регіональні земляцькі організації як чинник формування громадянської культури в Україні: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / М.П. Бурмака; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 16 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/149
 
Description Вперше класифіковано регіональні земляцтва як різновид соціокультурних організацій на основі аналізу їх сутнісних ознак і соціокультурної ролі. Концептуально подано генезу, сутність громадянської культури, особливості її формування в сучасній Україні. Досліджено сутність громадянського суспільства, місце в ньому та політико-правові засади діяльності регіональних земляцтв. Визначено, що специфіка земляцьких організацій полягає у консолідаційному впливі земляцьких спільнот на розвиток компонентів громадянської культури щодо національних цінностей, сприяння соціальному, культурному розвитку та збереженню традицій регіонів України. З'ясовано, що оновлення нормативно-ціннісної системи в Україні повинно відбуватися на засадах всебічного розвитку української національної культури, кращих духовних і моральних традицій локальних спільнот. Уточнено поняття про вплив історичних і культурних рис конкретного народу на формування громадянського суспільства, на його структуру, функції та про різнорідні впливи Східних і Західних глобальних культурних матриць, які ускладнюють соціокультурну ідентифікацію України і становлення громадянського суспільства.
The dissertation is devoted politological analysis of essence of Regions associations (zemlyatstva), with the purpose of a finding of their place and a role in a modern Ukrainian society, features of their influence on formation of civil culture.
In work there are terms: genesis, essence and specificity move civil culture, its display in a civil society. It has been investigated essence of civil society, and also a place in it legal and political basis of activity, Regions associations.
The impact of Regions associations on the formation of political culture of civil society is the impact of consolidation and development of those communities components of civil culture on the national values, to promote social, cultural development and preservation of traditions of Ukrainian’s Regions.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject політична культура
громадянська культура
громадянськість
громадянське суспільство
соціокультурні організації
регіональні земляцькі організації
political culture
civil culture
civilable
civil society
social-cultural organizations
Ukrainian’s Regions associations
323:061.22(477)(043.3)
 
Title Регіональні земляцькі організації як чинник формування громадянської культури в Україні
 
Type Other