Запис Детальніше

Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому шкільному віці

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Никончук, Василь Іванович
 
Date 2011-11-14T11:53:14Z
2011-11-14T11:53:14Z
2009
 
Identifier Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому шкільному віці: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.О. Никончук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/151
 
Description Розроблено теоретичну модель рефлексивно-ціннісної регуляції учбових здібностей у молодшому шкільному віці. Виділено дорефлексивний, соціально-експектаційний, діяльнісно-нормативний і суб'єктно-ціннісний рівні регуляції. Доведено, що підгрунтям рефлексивно-ціннісної регуляції у розвитку учбових здібностей молодших школярів є потреба у визнанні, яка задовольняється шляхом оцінювання досягнень дітей референтними особами. Виявлено, що перехід від нижчих до вищих рівнів регуляції розвитку здібностей зумовлений суб'єктністю даних школярів. Установлено, що ускладнення процесів регуляції взаємопов'язане зі зростанням рівня рефлексії здібностей та формування ціннісної свідомості. Відзначено, що здібності у свідомості молодших школярів мають прояв як синкретичні утворення та предметоцентровані алгоритмічні уміння, а згодом - як децентровані алгоритмічні й узагальнені уміння. В учнів послідовно формуються способи виконання діяльності та взаємодії з оточуючими, стратегії і особистісні якості. В їх ціннісній свідомості збільшується кількість власних ціннісних утворень. Експериментально доведено, що використання програми цінісної підтримки, яка базується на використанні прислів'їв і приказок, актуалізує механізми вищих рівнів рефлексивно-ціннісної регуляції.
The features of environment of village are certain in dissertation research ; essence of social activity of rural young people is exposed, logic of construction and functioning of model of social activity of rural young people is outlined ; the theoretical analysis of the modern going is given near the decision of problem of social activity of young people; found out the present problems of social activity of rural young people; complex sociological, psychological and pedagogical research is conducted what the model of environment of village, the constituents of which is created on the basis of : the semantic filling of environment, socially pedagogical terms and socially effective indexes of social activity is Developed criteria (semantic, motivational), indexes of social activity (professing interest, reason and social activity), discovered levels of their formed (high, middle, low) and efficiency of socially pedagogical terms and methods is tested in relation to the increase of social activity of young people in environment of village.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject молодь
соціальна активність
соціокультурне середовище
критерії
показники та рівні соціальної активності
young people
social activity
environment
criteria
indexes and levels of social activity
37.013.42:316.621:316.7-058.232.6-058.81(043.3)
 
Title Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому шкільному віці
 
Type Other