Запис Детальніше

Роль громадянського суспільства у легітимації політичної влади в Україні

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Манжола, Петро Григорович
 
Date 2011-11-14T12:03:45Z
2011-11-14T12:03:45Z
2009
 
Identifier Роль громадянського суспільства у легітимації політичної влади в Україні: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Петро Григорович Манжола; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/152
 
Description У дисертації розглянуто концепт громадянського суспільства як основи легітимації політичної влади. Виявлено головні тенденції та закономірності взаємодії громадянського суспільства і держави в Україні на сучасному етапі розвитку.
Розкрито особливості практики легітимізації влади на різних етапах історії України, визначено основні фактори, що впливають на легітимність влади. Доведено, що базовою умовою ефективності державного управління у вітчизняних умовах є залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки та прийняття політичних рішень.
На основі результатів дисертаційного дослідження зроблені висновки та сформульовані практичні рекомендації щодо підвищення демократичності та ефективності державного управління.
The subject matter of the dissertation is civil society as the basis for legitimation of political power. The thesis shows the general tendencies and regularities of co-operetion between civil society and state in modern history of Ukraine.
Peculiarities of practice legitimization of political power in Ukrainian history are discovered. The factors influence for legitimation of power are defined. It has been established that a basic condition for the efficiency of the Ukrainian public administration process by is the presence of a public participation by the public decision-making process.
On the basis of research outcomes the conclusions are made and the practical recommendations for growing democratization and effectiveness of the public administration process are formulated.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject громадянське суспільство
влада
легітимність
неурядові організації
інститути громадянського суспільства
civil society
power
legitimacy
non-governmental organization
civil society institutes
321.7+ 321.01(477)
 
Title Роль громадянського суспільства у легітимації політичної влади в Україні
 
Type Other