Запис Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАДАЧ З ХІМІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛІЦЕЇСТІВ

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ремезюк, Таміла Валеріївна
 
Date 2011-12-08T12:08:27Z
2011-12-08T12:08:27Z
2009
 
Identifier Технологія застосування системи задач з хімії як засобу формування творчих здібностей ліцеїстів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.В. Ремезюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/240
 
Description З метою розв'язання задачі з формування творчих здібностей ліцеїстів на базі модульного принципу розроблено систему хімічних задач, яка містить вісім модулів. Задачі розподілено за спільними ознаками, а саме: з використанням поняття "масова частка", з використанням поняття "кількість речовин", з використанням газових законів, задачі для розрахунків за рівняннями хімічних реакцій, задачі стосовно сумішей твердих і газоподібних речовин, задачі з використанням поняття про закономірності перебігу хімічних реакцій, комбінованого типу, експериментальні задачі. Встановлено наявність зв'язку між типами задач у модулі, а також - між модулями. Розроблено технологію застосування системи задач з хімії як засобу формування творчих здібностей ліцеїстів, яка передбачає з'ясування мети, компонент, критеріїв, рівнів сформованості творчих здібностей, педагогічних підходів, форм і засобів, етапів, результату та педагогічних умов (достатньої мотивації навчання, забезпечення пізнавального інтересу, організацію самостійної пізнавальної діяльності, впровадження диференціації та індивідуалізації навчального процесу). За результатами проведених досліджень підтверджено вірогідність розробленої гіпотези.
This dissertation is devoted to the very important problem of formation of a creative personality. The investigations were carried out in the natural mathematical lyceum. The system of chemical problems with modul version was worked out.
All types of problems are devided into eight moduls according to mutual features. There are such problems as: the problems of using such a concept as “mass part”; gas laws, such a concept as “quantity of substance“; the problems based on calculations for chemical reactions; based on calculations for chemical reactions; based on mixture of solid and gas substances; based on concept “speed of chemical reactions”; the problems of combined types; experimental problems.
Besides the connection between the types in the moduls there is a correlation between moduls. The technology of formation of pupils’ creative ebilities were worked out. It includes such items as: the aim, components, criterions, levels of formation of creative ebilities, pedagogical approaches, forms and means, stages, results and pedagogical conditions (sufficient motivation of studies, ensuring of cognitive interests, organization of an independent cognitive work; introduction of differentiation and individuality of studies). The results of investigations proved the truth of the hypothesy.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject творчі здібності
система задач з хімії
методика розв’язування задач з хімії
педагогічна технологія
pupils’ creative abilities
a system of the tasks in Chemistry
methodology of the solution of the tasks in Chemistry
pedagogical technologies
372.854
 
Title ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАДАЧ З ХІМІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛІЦЕЇСТІВ
 
Type Other