Запис Детальніше

ТИПИ ДЕКОМПРЕСЕМНОЇ АСИМЕТРІЇ АНГЛІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Камінський, Юрій Іванович
 
Date 2011-12-08T12:46:40Z
2011-12-08T12:46:40Z
2009
 
Identifier Типи декомпресемної асиметрії англійських і українських мовних одиниць: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Ю.І. Камінський; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/241
 
Description Досліджено теоретико-методологічні засади вивчення міжмовної асиметрії мовних знаків і запропоновано новий підхід до зіставно-типологічного аналізу декомпресемної асиметрії англійських і українських мовних одиниць. Скласифіковано українські декомпресемні утворення в лексикографічних джерелах загальновживаної лексики. Виявлено регулярні типи міжмовної декомпресемної асиметрії, визначено спільні та відмінні ознаки англійських компресемних та українських декомпресемних лексичних, синтаксичних і тестових мовних одиниць з урахуванням оказіонального характеру їх деформацій на рівні форми та змісту. Проаналізовано маркери декомпресації англійських мовних знаків засобами української мови.
The dissertation highlights theoretical and methodological fundamentals for the study of interlingual asymmetry. Innovative methodological principles for contrasting asymmetric linguistic signs in two distantly related languages (English and Ukrainian) were implemented. Ukrainian decompressemic formations in contemporary bilingual dictionaries for special and general use were classified. Five regular types of decompressemic asymmetry in modern fiction were elucidated. Allomorphic and isomorphic peculiarities of the linguistic signs under consideration were determined with regard to the occasional decomressemic deformations at the formal and cognitive levels. Also, decomressemic English markers were determined.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject міжмовна асиметрія, компресема, декомпресема, декомпресація, оказіональні декомпресемні трансформації, регулярна декомпресемна асиметрія
компресема
декомпресема
декомпресація
оказіональні декомпресемні трансформації
регулярна декомпресемна асиметрія
interlingual asymmetry
compresseme
decompresseme
decompression
occasional decompressemic transformations
regular decompressemic asymmetry
81’22 = 811.111 = 811.161.2
 
Title ТИПИ ДЕКОМПРЕСЕМНОЇ АСИМЕТРІЇ АНГЛІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ
 
Type Other