Запис Детальніше

ТРАНСПОЗИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИСЛІВНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Соколова, Софія Володимирівна
 
Date 2011-12-09T09:35:36Z
2011-12-09T09:35:36Z
2009
 
Identifier Транспозиційний потенціал прислівників у сучасній українській мові: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01/ С.В. Соколова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/243
 
Description Проаналізовано теоретичні засади відприслівникової транспозиції в сучасній українській літературній мові. Описано можливі випадки переходу прислівників до складу інших частин мови й утворення функціональних омонімів, визначено еміграційний транспозиційний потенціал прислівників. Укладено реєстр відприслівникових функціональних омонімів. Виявлено роль семантичних, морфологічних і синтаксичних властивостей слова як чинників, що дозволяють реалізувати перехід прислівників до інших лексико-граматичних класів або перешкоджають йому.
In dissertation is analyses the theory adverb-to-parts of discourses conversion in modern Ukrainian language, describes the possibilities of adverb-to-parts of discourses conversion and formation of homonyms, creates enumerate adverb-to-parts of discourses conversion and formation of homonyms. Determines semantic, morphologic and grammatical base, semantic specific of these processes that helps or makes difficulties of adverb-to-parts of discourses conversion.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject прислівник
транспозиція
вербалізація
субстантивація
ад’єктивація
нумералізація
прономіналізація
партикуляція
препозиціоналізація
кон’юкціоналізація
модаляція
інтер’єктивація
adverb
conversion
adverb-to-verb conversion
adverb-to-noun conversion
adverb-to-adjective conversion
adverb-to-numeral conversion
adverb-to-pronoum conversion
adverb-to-particle conversion
adverb-to-preposition conversion
adverb-to-conjunction conversion
811.161.2’367.624
 
Title ТРАНСПОЗИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИСЛІВНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 
Type Other