Запис Детальніше

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКИХ ДЕКЛАРАЦІЙ

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Кільова, Ганна Олексіїївна
 
Date 2011-12-09T09:48:10Z
2011-12-09T09:48:10Z
2009
 
Identifier Трансформація філософської парадигми освіти в контексті Болонських декларацій: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 / Г.О. Кільова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/244
 
Description Запропоновано теоретичне вирішення проблеми визначення форм опосередковування існуючих парадигм освіти з процесом становлення спільного міжнародного освітнього простору в Європі як гуманітарної події, яка не знищує унікальність і неповторність національних систем освіти. Обгрунтовано трансформацію філософської парадигми освіти як процесу формування методологічного фундаменту гуманістичного становлення спільного міжнародного простору освіти з застосуванням синергетичного підходу як адекватної методологічної основи трансформації освіти у контексті Болонських угод шляхом гуманізованого поєднання унікальностей одиничного та загального, різного в єдине.
The dissertation provides theoretic solution of the problem of definition of forms of adjustment of existing educational paradigms to the process of common international educational space in Europe as a humanitarian event that does not eliminate unique character and singularity of national educational systems.
The grounding for transformation of philosophic paradigm of education as a process of formation of methodological ground of humanistic formation of common international educational space based on using of synergetic approach as adequate methodological base for educational transformation in the context of the Bologn Declarations through humanized combination of uniqueness of singular and common, different into joint is elaborated.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject філософсько-освітня парадигма
синергетичний підхід
гуманістична педагогіка
експериментальна педагогіка
глобалізація
philosophic and educational paradigm
synergetic approach
humanistic pedagogic
experimental pedagogic
globalization
37.013
 
Title ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКИХ ДЕКЛАРАЦІЙ
 
Type Other