Запис Детальніше

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ ст. – 1917 р.

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Рацілевич, Андрій Петрович
 
Date 2011-12-09T10:24:02Z
2011-12-09T10:24:02Z
2009
 
Identifier Український національний рух на Волині наприкінці XIX ст.- 1917 р.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А.П. Рацілевич; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/245
 
Description З використанням літератури і джерел проаналізовано особливості розвитку національного руху на Волині. З'ясовано специфіку соціальної, економічної та суспільної обстановки краю. Висвітлено передумови та процес його формування та розвитку. Показано зміст і специфіку роботи українських культурних, громадсько-політичних об'єднань, діячів національного руху в регіоні. Проаналізовано розгортання українського руху періоду національної революції 1917 р. За результатами дослідження зроблено висновок, що український рух на Волині сприяв підвищенню рівня національної свідомості українців, відіграв значну роль у підготовці державотворчого процесу 1917 - 1920 рр.
The dissertation is devoted to the complex research of the Ukrainian national movement in Volyn. The analysis of the particularities development of the Ukrainian national movement in Volyn is made on the base of wide range sources and literature. The specificity of economic and social situation of the region is determined, pre-condition and process of formation and development of the Ukrainian movement have been given. The substance and specificity of work of the Ukrainian cultural, public and political organizations, public men of national movement in the region are shown. The development of the Ukrainian national movement in national revolution in 1917 has analyzed. The conclusion is that the Ukrainian movement in Volyn resulted in increase of the level of national conscious of Ukrainians, played an important role in the state formation in 1917–1920.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject національне відродження
національна свідомість
український національний рух
Волинь
товариство “Просвіта”
Центральна Рада
Волинська Українська Рада
national revival
national conscious
national conscious
Volyn Ukrainian Rada
Central Rada
94 (477) “1890/1917”: 329.733
 
Title УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ ст. – 1917 р.
 
Type Other