Запис Детальніше

Индивидуализация как средство повышения качества высшего образования

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Вожегова, Т. В.
 
Date 2011-12-09T12:04:54Z
2011-12-09T12:04:54Z
2011
 
Identifier Вожегова Т. В. Индивидуализация как средство повышения качества высшего образования / Т.В. Вожегова // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.41-47.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/248
 
Description Vozhegova T. V. Individualization as way of perfection of Higher education quality.
Статья посвящена раскрытию сущности и основных путей индивидуализации с позиции
повышения качества высшего образования. Особое внимание уделено анализу подходов к
определению уровней индивидуализации.
Статтю присвячено розкриттю суті та загальних шляхів індивідуалізації з позиції
підвищення якості вищої освіти. Особливу увагу приділено аналізу підходів щодо виявлення рівнів
індивідуалізації.
 
Language ru
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject индивидуализация
дифференциация
ровные индивидуализации
качество образования
высшее образование
средства повышения качества образования
індивідуалізація
диференціація
рівні індивідуалізації
якість освіти
вища освіта
засоби підвищення якості освіти
378
 
Title Индивидуализация как средство повышения качества высшего образования
 
Type Article