Запис Детальніше

Феномен материализации музикальной эвристики

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Голешевич, Б. О.
 
Date 2011-12-09T13:32:50Z
2011-12-09T13:32:50Z
2011
 
Identifier Голешевич Б. О. Феномен материализации музикальной эвристики / Б. О. Голешевич // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.53-57.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/250
 
Description Haliashevich B. О. The phenomenon of materialization of musical heuristics.
В статье анализируются пути и формы материального воплощения музыкальных
открытий. Как известно, необъяснимые эмоциональные состояния от прослушиваемой музыки
косвенно или непосредственно влияют на характер любой деятельности человека. От уровня
эмоциональной чувствительности зависит степень его адаптивности к общественным условиям,
комфортности в процессе межличностных взаимодействий. Положительный эмоциональный
тонус является предпосылкой результативности материализации целевых установок человека в
продуктах его технического и художественного творчества.
У доповіді аналізуються шляхи і форми матеріального втілення музичних відкриттів. Як
відомо, нез’ясовні емоційні стани від музики, що прослуховується, побічно або безпосередньо
впливають на характер будь-якої діяльності людини. Від рівня емоційної чутливості залежить
ступінь його адаптивності до суспільних умов, комфортності в процесі міжособових взаємодій.
Позитивний емоційний тонус є передумовою результативності матеріалізації цільових
установок людини в продуктах його технічної і художньої творчості.
 
Language ru
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject феномен
материализация
педагогическая технология музыкальных эвристик
феномен
матеріалізація
педагогічна технологія музичних евристик
 
Title Феномен материализации музикальной эвристики
 
Type Article