Запис Детальніше

Підготовка майбутніх учителів технологій в освітніх системах скандинавських країн

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Жерноклєєв, І. В.
 
Date 2011-12-27T22:50:45Z
2011-12-27T22:50:45Z
2011
 
Identifier Жерноклєєв І. В. Підготовка майбутніх учителів технологій в освітніх системах скандинавських країн / І. В. Жерноклєєв // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.81-88.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/265
 
Description Zhernokleev І. V. Preparation of future teachers of technologies is in educational systems of
Scandinavian countries.
У статті розглядається ретроспектива підготовки учителів технологій Скандинавських
країн через їх власні освітні системи та визначені, на основі новітніх наукових джерел
європейських вчених-педагогів, можливі шляхи використання виявленого досвіду для викоритання
в освітній практиці в Україні.
В статье рассматривается ретроспектива подготовки учителей технологий
Скандинавских стран через их собственные образовательные системы и определены на основе
новейших научных источников европейских ученых-педагогов, возможные пути использования
выявленного опыта для использования в образовательной практике в Украине.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject технології
слойд
підготовка вчителя
технологічна освіта
технологии
слойд
подготовка учителя
технологическое образование
 
Title Підготовка майбутніх учителів технологій в освітніх системах скандинавських країн
 
Type Article