Запис Детальніше

Комп’ютерна обробка результатів вимірювання рівня навчальних досягнень студентів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Драган, Є.В.
 
Date 2011-12-09T14:23:48Z
2011-12-09T14:23:48Z
2011
 
Identifier Драган Є. В. Комп’ютерна обробка результатів вимірювання рівня навчальних досягнень студентів / Є. В. Драган // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.63-69.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/252
 
Description Dragan E. V. Сomputer treatment of results of measuring of level of educational achievements
of students.
Розглянуто статистичний метод для отримання результату тестування із врахуванням
трудності завдань. Наведений математичний опис для дихотомічного та політомічного
варіантів нарахування балів.
Рассмотрен статистический метод для получения результата тестирования с учетом
трудности заданий. Приведено математическое описание для дихотомического и
политомического вариантов начисления баллов.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject бал
тестування
рейтинг
трудність завдання
коригування
балл
тестирование
рейтинг
трудность задания
корректирование
 
Title Комп’ютерна обробка результатів вимірювання рівня навчальних досягнень студентів
 
Type Article