Запис Детальніше

Використання вільно поширювального програмного забезпечення для розвитку дослідницьких умінь майбутніх вчителів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Єфименко, В. В.
 
Date 2011-12-09T14:47:03Z
2011-12-09T14:47:03Z
2011
 
Identifier Єфименко В. В. Використання вільно поширювального програмного забезпечення для розвитку дослідницьких умінь майбутніх вчителів / В. В. Єфименко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.70-75.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/253
 
Description Efimenko V. V. Use freely widespread software for development of research abilities of future
teachers.
У доповіді описано вивчення курсу “Нові інформаційні технології” для студентів
спеціальності “Біологія”, яке передбачає формування знань, умінь, навичок при підготовці
учителя біології загальноосвітньої школи. Базовими для даного навчального курсу є знання, уміння
і навички, набуті студентами після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів.
В докладе описано изучение курса “Новые информационные технологии” для студентов
специальности “Биология”, которое предусматривает формирование знаний, умений, навыков
при подготовке учителя биологии общеобразовательной школы. Базовыми для данного учебного
курса являются знания, умения и навыки, приобретенные студентами по окончании
общеобразовательных учебных заведений.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject програмне забезпечення
майбутні вчителі біології
комп’ютер
дослідницькі уміння
программное обеспечение
будущие учителя биологии
исследовательские умения
компьютер
 
Title Використання вільно поширювального програмного забезпечення для розвитку дослідницьких умінь майбутніх вчителів
 
Type Article