Запис Детальніше

Вплив одночасного застосування різних шкал оцінок на рейтинговий розподіл студентів за рівнем знань

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Жарких, Ю. С.
Лисоченко, С. В.
Сусь, Б. Б.
Третяк, О. В.
 
Date 2011-12-09T15:02:11Z
2011-12-09T15:02:11Z
2011
 
Identifier Жарких Ю. С. Вплив одночасного застосування різних шкал оцінок на рейтинговий розподіл студентів за рівнем знань / Ю. С. Жарких та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.75-81.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/254
 
Description Zharkikh Yu. S., Lysochenko S. V., Sus B. B., Tretyak O. V. The effect of simultaneous
application of different assessment scales on a student proficiency ratings.
Проаналізовано вплив одночасного застосування різних шкал на визначення рівня
академічних знань студентів в умовах впровадження Болонської конвенції в українську систему
освіти. Розроблені рекомендації по поліпшенню об’єктивності оцінювання і стимулювання
роботи студентів протягом семестру.
Проанализировано влияние одновременного применения различных шкал на оценку уровня
академических знаний студентов в условиях внедрения Болонской конвенции в украинскую
систему образования. Разработаны рекомендации по улучшению объективности оценивания и
стимулирования работы студентов в течении семестра.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject навчальний процес
модульно-рейтингова система
національна шкала оцінок
ECTS
учебный процесс
модульно-рейтинговая система
национальная шкала оценок
ECTS
 
Title Вплив одночасного застосування різних шкал оцінок на рейтинговий розподіл студентів за рівнем знань
 
Type Article