Запис Детальніше

Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту
 
Creator Безкоровайна, Лариса Вікторівна
 
Subject формування
готовність
майбутні фахівці з фізичного виховання та спорту
технологія
спортивний менеджмент
forming
readiness
future specialists on physical education and sport
technology
sporting management
372. 879
 
Description За результатами проведеного дослідження введено до наукового обігу поняття "готовність майбутніх вихованців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту" та розвинуто поняття "технологія спортивного менеджменту". Розроблено структурну модель формування даної готовності, визначено його зміст, форми та методи. Визначено критерії та рівні готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту.
Dissertation is devoted to the problem of forming of preparedness of future specialists of physical education and sport to introduction of technology of sporting management. As a result of research “preparedness of future specialists of physical education and sport is entered in the scientific turn of the concept to introduction of technology of sporting management” and a concept is specified “sporting management”, “technology of sporting management”.
The structural model of forming of readiness of future specialists of physical education and sport is developed in higher educational establishments to introduction of technology of sporting management.
Certainly maintenance, forms and methods of forming of preparedness of specialists of physical education and sport to introduction of technology of sporting management.
Criteria and levels of readiness of future specialists of physical education and sport are developed to introduction of technology of sporting management.
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Date 2011-12-12T08:11:48Z
2011-12-12T08:11:48Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Безкоровайна, Лариса Вікторівна. Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. В. Безкоровайна ; наук. керівник Л. П. Сущенко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 20 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/256
 
Language uk